OM
MODULBYGGEN

Modulbyggen startade i början av 40-talet, som en traditionell byggfirma, grundad av Tage Eidenskog. Tage var en sann entreprenör som vid sidan om själva byggverksamheten sysslade med uthyrning av entreprenadmaskiner och han började också med prefabricerade väggelement.

Redan i början av 70-talet började vi tillverka prefabricerade garage, framförallt radgarage till olika entreprenörer och bostadsrättsföreningar, men även garage för vanliga villor. Därefter började vi tillverka prefabricerade småhus och moduler för fritidshus – inte standardhus på löpande band, utan helt och hållet kundanpassade.

Nu har vi utvecklat ytterligare med utfackningsväggar till större byggprojekt. Vi levererar kompletta och isolerade väggar i både trä och stål, med fönster och dörrar, i alla storlekar. Även takkassetter och andra prefabricerade lösningar behärskar vi.

Hösten 2017 fick Modulbyggen en ny ägare i Vibovillan i Ambjörnarp AB. Ett företag med snarlik verksamhet som den vi själva bedriver. Dessutom ett företag med mycket långerfarenhet, de grundades redan 1961.

Man hade haft samarbete sedan en tid tillbaka och såg möjligheter till synergieffekter. Båda parter tyckte att sammanslagningen kändes naturlig. Man blev både starkare och flexiblare då man nu kan hjälpas åt vid produktionstoppar. 

Två företag blev ett

I början av 2022 så slog man ihop de båda bolagen och bildade ett gemensamt bolag där Vibovillan i Ambjörnarp överlåts till systerbolaget Modulbyggen Normstahl AB. 

I fortsättningen kommer man heta  Vibo-Modulbyggen AB (556313–0961) och har sätet i Ambjörnarp.

För dig som kund kommer det kanske inte märkas så stor skillnad då Vibostugan och Modulbyggen även i fortsättningen kommer vara två separata starka varumärke som tillverkar samma uppskattade och gedigna produkter, och utvecklar nya produkter precis som han alltid gjort.

Sammanslagningen är naturligt steg att ta efter att Vibostugan köpte Modullbyggen 2017.

Båda fabrikerna kommer också att vara kvar och utvecklas på respektive ort.

I fabriken i Ambjörnarp i Västergötland har man funnits i över 50 år och byggt stugor och fritidshus i modulformat i över 40 år.

Modulbyggen i Rydaholm startade redan i början av 1940-talet, och började redan på 70-talet tillverka prefabricerade hus.

Kontakta säljare

Om Modulbyggen

Richard Bertilsson

Försäljning Husstommar / Utfackningsväggar

Telefon: 010-4050 226
E-post: richard@modulbyggen.com

Om Modulbyggen

Peter Nylund

Garage / Garageportar

Telefon: 010-4050 223
E-post: peter@modulbyggen.com

Om Modulbyggen

Richard Bertilsson

Försäljning Husstommar / Utfackningsväggar

Telefon: 010-4050 226
E-post: richard@modulbyggen.com

Om Modulbyggen

Peter Nylund

Garage / Garageportar

Telefon: 010-4050 223
E-post: peter@modulbyggen.com

Logga för Modulbyggen