NorthVolt

Vill du ha mer information om detta projekt, kontakta ansvarig säljare:

Henrik

Henrik Tyrén

Försäljning Utfackningsväggar

Telefon: 010-4050 224
E-post: henrik@modulbyggen.com

Plats

Västerås

Kund

In3prenör AB

Omfattning

4.300 m2 utfackningsvägg

Leveransperiod

v.19 2022

Nytt huvudkontor för NorthVolt där stommen byggs i KL-trä och vi på Modulbyggen levererar utfackningsväggar och stommar i limträ för fläktrummet på taket.

Vill du ha mer information om detta projekt, kontakta ansvarig säljare
Henrik

Henrik Tyrén

Försäljning Utfackningsväggar

Telefon: 010-4050 224
E-post: henrik@modulbyggen.com

Logga för Modulbyggen